Hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian trong ngày Hội văn hóa Mộc Châu 2014

Cùng với các hoạt động văn hóa – văn nghệ, để khích lệ tinh thần thể dục – thể thao của đồng bào, nhằm duy trì những trò chơi dân gian mang tính giải trí, đậm bản sắc đồng bào dân tộc ở Mộc Châu, Ban tổ chức ngày Hội văn hóa còn tổ chức các hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian.

1. Thi kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh tu lu

- Thời gian: Từ ngày 31/8/2014  đến ngày 01/9/2014 .
- Địa điểm: Tại Sân vận động huyện
- Đối tượng tham gia: VĐV các xã, thị trấn.
(Riêng bắn nỏ, ngoài tổ chức thi đấu giữa các đội, có tổ chức cho khán giả, du khách và nhân dân tham gia theo hình thức mua tên, nếu đạt thành tích cao sẽ được BTC trao thưởng)

 

 Hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian trong ngày Hội văn hóa Mộc Châu 2014

2. Trò chơi dân gian (có thể lệ riêng )

*  Thi giã Bánh dầy (Đặc trưng của dân tộc Mông ):
- Nội dung, hình thức: Tổ chức thi giã bánh dày giữa các đội của xã Chiềng Hắc, Tân Lập, Lóng Sập, Chiềng Khừa, thị trấn Nông Trường (khuyến khích các đội giới thiệu cách thức giã bánh dày và bán sản phẩm)
- Thời gian: Sáng ngày 01/9/2014.
- Địa điểm:  Sân vận động huyện

* Thi nấu cơm
- Nội dung: Các đội thi nấu cơm phải thực hiện 4 điểm chính: Lấy lửa bằng các hình thức cọ sát vật liệu tự nhiên (không dùng bật lửa, diêm, hoặc than củi…),  kê bếp, nấu cơm (tự giã gạo, không dùng gạo có sẵn để nấu), thịt gà, chế biến các món ăn; trình bày mâm cơm.
-  Hình thức: Tổ chức thi nấu cơm giữa các đội bản Áng 1, Áng 2, bản Áng 3, bản Búa – xã Đông Sang; các bản Nà Bó 1, Nà Bó 2, Là Ngà 1 – xã Mường Sang.
-  Thời gian: 10 giờ ngày 01/9/2014
-  Địa điểm: Sân vận động huyện.

* Tung Còn
- Hình thức: Vui chơi có thưởng
-  Đối tượng:  Tất cả các du khách
- Thời gian: Ngày 01/9/2014.
-  Địa điểm: Tại sân vận động huyện.

* Trò chơi Rồng ấp trứng, Vật gậy
Lấy đội mẫu của xã Tân Lập gồm: Trò chơi Rồng ấp trứng 4 người, vật gậy 02 người.
- Hình thức: Vui chơi có thưởng
- Đối tượng:  Là tất cả các du khách, khán giả, nhân dân tham gia ngày hội.
- Thời gian: Ngày 1/9/2014
- Địa điểm: Tại Sân vận động huyện.

* Ném Pao
Lấy đội mẫu của xã Tân Lập, gồm: 03 nam, 03 nữ.
- Hình thức: vui chơi có thưởng.
- Đối tượng: Tất cả du khách.
- Thời gian: Sáng ngày 1/9/2014.
- Địa điểm: Tại  Sân vận động huyện.

 Hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian trong ngày Hội văn hóa Mộc Châu 2014

* Tó má lẹ, đi cà kheo
Lấy các đội làm mẫu bản Áng 1 xã Đông Sang; bản Nà Bó 1, xã Mường Sang.
- Hình thức: vui chơi có thưởng.
- Đối tượng: Tất cả du khách.
- Thời gian: Sáng ngày 1/9/2014.
- Địa điểm: Tại  Sân vận động huyện.

Quỳnh Thơ

(Theo BQL Du lịch Mộc Châu)

Tagged with