Chương trình triển lãm bản sắc văn hoá các dân tộc Mộc Châu

Chương trình triển lãm bản sắc văn hoá các dân tộc Mộc Châu

Nhằm mục đích giới thiệu một cách chân thực đến du khách những nét văn hóa, truyền thống, lịch sử và các sản phẩm du lịch cộng đồng, cũng như là nơi trao đổi, quảng bá sản phẩm của các Công ty, doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động Ngày hội Văn hóa – Du lịch huyện Mộc Châu năm 2014. Ban quản lý Du lịch Mộc Châu tổ chức  Chương trình triển lãm bản sắc văn hoá các dân tộc Mộc Châu.

Chi tiết nội dung chương trình:

images Chương trình triển lãm bản sắc văn hoá các dân tộc Mộc Châu

+ Trưng bày triển lãm các hiện vật, giới thiệu nét văn hoá, điểm du lịch sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa, giới thiệu sách, tranh ảnh phục vụ cho đồng bào tham quan và mua sách, tranh ảnh.
+ Trưng bày, giới thiệu quy trình sản xuất bộ váy, áo Mông và trưng bày các đồ dùng, vật dụng, dụng cụ lao động sản xuất, nhạc cụ…mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông
+ Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các Công ty, doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động Ngày hội Văn hóa – Du lịch huyện Mộc Châu năm 2014.
- Thời gian: Từ 8 giờ ngày 31/8/2014 đến ngày 02/9/2014.
- Địa điểm: Tại Nhà Văn hoá huyện.
- Đơn vị thực hiện: Ban tổ chức phối hợp Các công ty, doanh nghiệp tham gia tài trợ.

 

 Chương trình triển lãm bản sắc văn hoá các dân tộc Mộc Châu

 

Quỳnh Thơ

(Theo BQL Khu du lịch Mộc Châu)

Tagged with


BÌNH LUẬN, ĐẶT CÂU HỎI?