Hội trại Văn hoá, văn hoá cộng đồng, văn hóa ẩm thực các dân tộc Mộc Châu

Song song cùng với nhiều hoạt động văn hóa khác trong Ngày hội văn hóa lần này, chương trình Hội trại Văn hóa, văn hóa cộng đồng và văn hóa ẩm thực các dân tộc Mộc Châu, cũng diễn ra đầy ấn tượng.

Nội dung kế hoạch chương trình cụ thể:

man 01 Hội trại Văn hoá, văn hoá cộng đồng, văn hóa ẩm thực các dân tộc Mộc Châu

 

hoi trai pystravel001 Hội trại Văn hoá, văn hoá cộng đồng, văn hóa ẩm thực các dân tộc Mộc Châu

- Nội dung: Trưng bày trang trí trại Văn hoá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ẩm thực, trang phục, công cụ lao động sản xuất; thi múa xòe tại các trại văn hóa; thi văn hoá ẩm thực các dân tộc.
- Hình thức: Tổ chức giới thiệu 15 trại văn hoá đặc trưng cho các dân tộc huyện Mộc Châu.
- Lực lượng tham gia gồm: 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Thời gian: Từ 8h ngày 31/8/2014  đến ngày 02/9/2014. Tổ chức chấm ẩm thực: Từ 10giờ 30’ ngày 01/9/2014; chấm trại văn hoá, văn hoá cộng đồng: 14 giờ ngày 01/9/2014.
- Địa điểm: Tại Sân vận động huyện.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

Quỳnh Thơ

(Theo BQL Khu du lịch Mộc Châu)

Tagged with